Ống thuốc thử bằng nhựa được sản xuất

- 2021-05-26-

2020/5/12, công ty chúng tôi sản xuất ống thuốc thử bằng nhựa dùng để lấy mẫu máu và nước bọt để kiểm tra vi rút.