Địa chỉ nhà máy đã chuyển

- 2021-05-26-

2019/12/10, địa chỉ nhà máy của chúng tôi chuyển từ Thiên Hà, Quảng Châu đến Xintang, phía đông Quảng Châu, thành phố zengceng.