Xây dựng một xưởng tiêm không bụi

- 2021-05-26-

2018/8/23, nhà máy của chúng tôi xây dựng một phân xưởng phun không bụi, giả sử nhà máy của chúng tôi có thể sản xuất các bộ phận rất chính xác, chủ yếu được sử dụng trong ngành y tế, mỹ phẩm và chất bán dẫn.