Khách hàng Ấn Độ Microlit Đến thăm nhà máy của chúng tôi

- 2021-05-26-

Ngày 29 tháng 7 năm 2017, khách hàng Ấn Độ Microlit đến thăm nhà máy của chúng tôi để thảo luận về việc hợp tác trong các dự án piplets và các dự án Linh kiện đa kênh ứng dụng y tế.